Jeremias - Systemy Kominowe
Tel: +48 61 428 46 20
  • slide-001.jpg
  • slide-002.jpg
  • slide-003.jpg
  • slide-004.jpg
  • slide-005.jpg
  • slide-006.jpg

Usługi

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG I SRWISU POSPRZEDAŻOWEGO

Oferujemy pełen serwis począwszy od projektowania, produkcji aż do montażu kominów w obiekcie. Proponujemy kompletne rozwiązania systemowe, od przyłączenia czopucha do króćca spalinowego urządzenia aż po zakończenie komina w części pionowej. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 

PROJEKTOWANIE / PLANOWANIE

> Ustalenie właściwego rozwiązania technicznego i ocena możliwości jego zastosowania

> Określenie średnicy komina na podstawie Normy DIN V 4133 /EN 13084 zgodnie z przepisami technicznymi i budowlanymi

> Określenie wymiarów wież wentylacyjnych według przepisów wentylacyjno-technicznych

> Wykonanie obliczeń statycznych wg DIN V 4133 / EN 13084 z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa budowlanego

 

REALIZACJA MONTAŻU

> Przygotowanie dokumentacji technicznoprojektowej

> Przygotowanie rysunków wykonawczych

> Dostawa zgodnie z harmonogramem prac montażowych

> Koordynowanie prac montażowych z kierownikiem budowy

> Montaż komina

 

MONITOROWANIE STANU KOMINA

> Według DIN V 4133 / EN 13084Usługa transportowa